İSTANBUL İLİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Projenin Amacı

İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesinin amacı, İstanbul gibi dünyanın sayılı metropollerinden olan bir kentin tarihöncesine uzanan geçmişine ilişkin bilgilerimizin arttırılması ve özellikle hızla yapılaşan alanlarda olası arkeolojik dokunun zarar görmeden tespit edilerek belgelenmesi. Bu amaç doğrultusunda projenin hedefleri; geçmişte bilinen bilgilerimize ek olarak  yeni elde edeceğimiz bilgilerle birlikte İstanbul kültür tarihi için yeni bir süreci değerlendirmek üzerine kurulu olacak şekilde planlanmıştır. 

1- Araştırması yapılacak ilçelerin tümü için bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri tabanının oluşturulması ve gerek proje süresince, gerekse daha sonra yapılacak çalışmalar için kullanılabilecek bir altlık oluşturulması,

 

2- Gerek daha önce oluşturulan, gerekse proje ile elde edilecek verilerin yazılı, görsel, koordinat veya haritalama gibi bölümleri içeren standart bir soru bankası çerçevesinde derlenerek, hızla erişlebilr ve kolay anlaşılabilir bir envanter oluşturmak.

 

3- İstanbul’un Arkeolojik ve Tarihi Soyut-Somut Envanterinin Ortaya Çıkartılması, Etnoarkeolojik ve Coğrafi Açıdan Araştırılması ve Değerlendirilmesi Projesi çerçevesinde bugüne kadar araştırılan ve yeni dönemde araştırılacak bölgeleri de kapsayacak bir kaynakça araştırması yapılmak.

 

4- Araştırma sırasında tespit edilen taşınmaz eserlerle ilgili yerinde belgeleme yapılarak mevzuata uygun verilerin derlenerek taşınmazın tescili için gerekli başvuruları gerçekleştirmek.

 

5- Araştırmalar sırasında elde edilen etüdlük ve müzelik nitelikte olabilecek eserlerin dönemsel özellik ve niteliklerine göre ön değerlendirme ve sınıflandırılmasını yaparak veri tabanına aktarılması ve ilgili müzeye ulaştırılmalarını sağlamak.

 

6- Tespit edilen taşınmaz ya da taşınabilir eserlerin yine mevzuata uygun biçimde koruma, onarım ve restorasyonu için uygun koşulların sağlanması konusunda ilgili kurumları bilgilendirmek.

 

7- Proje çıktılarının ulusal ve uluslararası literatürde yer almasını sağlayacak bilimsel yayınlar yapmak. 

 

8-Araştırma alanımız içinde yer alan bölgede özellikle İstanbul kültür tarihine katkı sağlayacağına inanılan başta yerel yönetimler olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve halkla ortak projeler içerisinde yer almak ve bilgi paylaşımını sağlamak.

banner-2.png

© 2019 by ALPER BASIRAN

  • Facebook - Gri Çember
  • Gri Heyecan Simge
  • Gri Instagram Simge